บริการของบริษัท

02-096-5919

จำหน่ายเครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติแบบไม่ถอดตู้

จำหน่ายน้ำยาล้างแอร์สูตรพรีเมียม

บริการให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติแบบไม่ถอดตู้ และซ่อมบำรุงเครื่องตลอดอายุการใช้งาน

ฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานของกิจการที่ใช้เครื่องล้างแอร์ของบริษัท