1.ตู้แอร์เป็นแหล่งสะสมของเชื่อโรค เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้แอร์ในรถยนต์สกปรกรวมถึงสามารถทำให้ เกิดโรคภูมิแพ้,โรคทางเดินหายใจและอื่นๆ ได้

2.ทำให้อายุการใช้งานของคอยล์เย็นรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆของแอร์รถยนต์สั้นลง

  1. มีกลิ่นเหม็นอับชื้น หรือมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

4.เครื่องยนต์จะทำงานหนักขึ้นเมื่อคอยล์เย็นสกปรกจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

5.ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ลดลง