โอโซน เป็นก๊าซธรรมชาติที่ปราศจากสี แต่มีพลังงานในการทำปฏิกริยาออกซิเดชั่นสูง โดยไม่เหลือสารพิษตกค้างใดๆ นอกจากออกซิเจน หลักการผลิตโอโซนที่ใช้กันแพร่หลายคือการใช้ไฟฟ้าระบบ Silent Electrical Discharge กระทำกับอากาศ เพื่อให้เกิดโอโซนที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันตามแต่คุณภาพของระบบที่ใช้งาน

คุณสมบัติของก๊าซโอโซน

1. ฆ่าแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ได้อย่างรวดเร็วกว่า คลอรีนถึง 3,125 เท่า

2. ทำลายก๊าซพิษต่างๆ และกลิ่นสารเคมี ได้อย่างดีเยี่ยม

3. ไม่ทิ้งสารพิษตกค้างใดๆ นอกจากออกซิเจน (O2) จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ เพราะไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุใหม่ เหมือนสารเคมีดับกลิ่นอื่นๆ

5. นำไปใช้ได้อย่างแพร่หลายภายในอาคารทุกรูปแบบ ภายในยานพาหนะทุกชนิด หรือในน้ำ